چرک‌نویسچند روزی است از عادت خارج شده چیزخاصی ننگاشته احوالاتی غریب بر دِماغم حاکم گشته. به قسمی که گاه احساس می‌کنم جریان سیال افکار هم‌چو سیلی مهار ناشده خرده هوش و عقلی که داشتم را می‌فرساید که با خود ببرد.

نمی‌دانم احوالات دیگر مردمان چگونه است منتهای مراتب، دِماغ من از آن دست عقولی است که مدام فی‌الذاته درحال

ادامه مطلب


تبلیغات

کسب درآمد

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

فیلم و سریال صفحۀ شخصی پیاده نظام شرکت معماران کارینا دانلود فایل دانشجویی طراحی سایت برای پزشکان و جذب بیمار بیشتر معاونت پرورشی دبستان پروین UntItlEd در راه ارگانیک قیمت زعفران گروه مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال